Skip to content
Styret

Styret

Login styret. Alle styremedlemmer av login skal i utgangspunktet ha en konto på vår GitLab, og ha tilgang til denne gruppen. Ordinære komitémedlemmer (som i TekKom eller PRKom) skal ikke ha tilgang.